Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

O krále Jestřebích hor

Automoto-klub Úpice zve všechny příznivce hobby autokrosu na další pokračování seriálu závodů“O krále Jestřebích hor“.

Pátý závod se uskuteční na dráze v Úpici-Radči dne 16. října 2010 od 12 hod.
Patrony tohoto závodu jsou obce Jívka, Radvanice a Chvaleč. Tento závod též navštíví motoklub“Jestřábí jezdci“ z Radvanic, takže budou k vidění i zajímavé jednostopé dopravní prostředky.

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“