Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nový internetový portál pro podporu českého a polského podnikatelského prostředí

Rozvoj českého a polského podnikatelského prostředí podpoří nový internetový portál www.czeplinn.eu, který bude spuštěn 12. října. Firmy a podnikatelé na něm najdou důležité kontakty, novinky a informace v oblasti inovací. Královéhradecký kraj na projekt získal se svými partnery zhruba devět milionů korun z fondů Evropské unie.

„Česko – polský inovační portál je projektem, který by měl napomoci podnikání v našem kraji i sousedním Polsku. Jeho stěžejním úkolem je přenos informací a kontaktů, zkušeností s výzkumem, vývojem, inovacemi, technologiemi. Královéhradeckému kraji se podařilo společně s Krajskou hospodářskou komorou, Technologickým centrem Hradec Králové a polskými partnery získat na vývoj a spuštění portálu devět milionů korun z evropských fondů v rámci projektů česko–polské přeshraniční spolupráce ,“ řekl náměstek hejtmana Helmut Dohnálek.

Česko-polský inovační portál bude představen na konferenci, která se koná 12. října od 10:00 hodin v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar.

V rámci česko–polské přeshraniční spolupráce bylo již schváleno 51 projektů, na kterých se podílejí subjekty z Královéhradeckého kraje a jejich polští partneři. Evropská unie na tyto projekty poslala celkem více než 1,3 miliardy korun. Další termín pro předkládání žádostí z tohoto programu byl předběžně stanoven na polovinu roku 2011.

Organizace a instituce, které se chtějí ucházet o dotace z Evropské unie v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013, mohou získat bezplatně potřebné konzultace ke svým projektům na odboru grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
 
Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“