Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Koncert bluegrassové dílny J. Hylmara a P. Brandejse

Koná se v Malých Svatoňovicích, velký sál kulturního klubu na náměstí K. Čapka, v sobotu 16.10.2010 od 19:00 hodin.


Tradiční koncert pořádaný v rámci bluegrassové dílny v Malých Svatoňovicích, koncert skupiny Black Jack a koncert Petra Brandejse a lektorů dílny.

Kontakt: 724 025 847, http://www.malesvatonovice.cz/
 
Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“