Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kapradí 2010

5.11. proběhne v budově Základní školy Na Valech 53, Litoměřice již 10.ročník Krajské konference k ekologické výchově "KAPRADÍ 2010" (Konzultace A PRAktické DÍlny).

10. setkání škol a institucí rozvíjejících ekologickou výchovu.

Pozvánka na Kapradí 2010 - http://sever.ekologickavychova.cz/images/stories/Litomerice/kapradi-2010-ltm-pozvanka.pdf

Přihláška na Kapradí 2010 - http://sever.ekologickavychova.cz/images/stories/Litomerice/prihlaskakapradi2010.pdf

Zdroj: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“