Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jiří Schmitzer v Dobrušce

S výběrem toho nejlepšího ze svých alb Šílenec, Bouda, Recitál, ale i starších nahrávek vystoupí již tuto sobotu 23. října 2010 v Hostinci Katapult Bačetín v Dobrušce muzikant a herec Jiří Schmitzer.

Cena v předprodeji 180,- Kč, na místě 230,- Kč.

Více informací na: www.hostineckatapult.cz

Zdroj: Okolohradce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“