Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Hudební fórum Hradec Králové

Koná se 2. – 12. 11. 2010 ve Filharmoni Hradec Králové.

Společný projekt Českého rozhlasu 3 - Vltava a Filharmonie Hradec Králové, jehož filozofie festivalu vychází z moderních forem komunikace a globálního pohledu na svět soudobé vážné hudby. Koncerty doprovází světelný design.

Bližší informace naleznete na stránkách http://www.hfhk.cz/
Program naleznete na http://www.hfhk.cz/hudebni-forum-koncerty.php

Zdroj: http://www.fhk.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“