Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Hradec získá unikátní taneční centrum

Unikátní projekt otevřeného tanečního centra vzniká v historickém centru města, na Velkém náměstí ve stínu katedrály Sv. Ducha.

Královéhradecká taneční skupina T-Bass přišla s nápadem otevřít v Hradci taneční centrum, na jaká jsou zvyklí tanečníci ve světě. „Chceme dát Hradci moderní, otevřené taneční centrum, kam může nezávazně přijít každý, kdo má zájem poznat tanec a zároveň mu nejde o výkon, ale o pohyb a radost z něj," vysvětluje Zdeněk Zolman, zakladatel a choreograf skupiny T-Bass. Taneční centrum, které slibuje stát se multikulturním prostorem pro setkávání napříč generacemi, by mělo začít sloužit v lednu 2011.

Tanečníci našli pochopení u majitelů dříve průmyslového objektu v historické zástavbě, kteří nyní budovu přestavují pro potřeby tanečního centra. Na osmi stech metrech čtverečních zde vzniknou čtyři sály včetně jednoho multifunkčního. Samozřejmostí je zázemí včetně recepční služby, šaten a sprch.

Tanečním centrem by denně mělo projít na šest stovek lidí. „Plánujeme, že velké procento budou tvořit zájemci z řad veřejnosti, pro které připravujeme tak zvané otevřené lekce kondičního tance. Budou moct kdykoliv přijít a dopřát si devadesát minut tance... To je ostatně také jeden z hlavních rysů otevřených lekcí - jsou určeny skutečně pro každého, bez rozdílu věku a předchozích zkušeností s tancem," upřesňuje Zolman. Dodává, že v nabídce kurzů nebudou chybět také lekce pro zájemce se specifickými potřebami.

Zdroj: Okolohradce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“