Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Cestovatelská promítání v AC klubu

Cestovatelská promítání v AC klubu Františka Povejšila: Savojské, Dauphinské a Cottické Alpy, letošní horolezectví.

Koná se v AC klubu v pondělí 18.10.2010 od 19:00
(AC klub se nachází v objektu Nového internátu Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Heyrovského ulici, za budovou někdejší Územní vojenské správy Hradec Králové.)

Zdroj: http://www.acklub.wz.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“