Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Analytická filosofie náboženství a modální metafyzika

Interdiciplinární Centrum LMS (Language-Mind-Society) http://lms.ff.uhk.cz/vás zve na přednášku Petra Dvořáka (Filosofický ústav AV ČR) na téma: Analytická filosofie náboženství a modální metafyzika.

Přednáška se bude konat ve středu 13.10.2010 od 14:05 hod. do 15:45 hod. v místnosti B17 v budově Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“