Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

XVII.ročník interdisciplinární konference - Optimální působení tělesné zátěže

Katedra tělesné výchovy a sportu Univerzity Hradec Králové zve všechny zájemce na XVII. ročník tělovýchovné konference "Optimální působení tělesné zátěže", která se bude konat dne 6. - 7. 10. 2010 v budově Objektu společné výuky UHK.

Hlavními tématy konference jsou "Kryoterapie - účinky chladu na lidský organizmus a možnosti využití ve sportu" a "Pohybové aktivity diabetiků".

Bližší informace naleznete na stránkách http://pdf.uhk.cz/ktvs/konference/

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“