Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

XVI. ročník Iberoamerické ceny

Tajemník Pro Témpore zastupující velvyslanectví iberoamerických zemí, akreditovaných u vlády České republiky tj. Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska, Španělska, Uruguaye a Venezuely vypisuje XVI. ročník Iberoamerické ceny. Práce musí být odevzdána v tištěné i elektronické verzi nejpozději do 15. prosince 2010.

Zúčastnit se mohou vysokoškolští studenti bakalářského a magisterského programu, kteří jsou české národnosti, žijí v České republice a předloží vlastní vědeckou práci s přímým vztahem k Latinské Americe, karibské oblasti nebo Iberskému poloostrovu. Úcastníci musí předložit doklad o studiu na vysoké škole.
Účastníci musí své práce vypracovat ve španělském nebo portugalském jazyce. Hodnocen bude jejich obsah, jazyková úroveň a originalita.

Více informací naleznete na http://www.premioibam.cz

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“