Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Velká inventura

Velká inventura je putovní festival nové scénické tvorby. Letos se koná již jeho šestý ročník. Dramaturgii festivalu vybírají místní pořadatelé z nabídky Nové sítě 2010 a z regionálních autorských přestavení či dalších kulturních aktivit (koncerty, výstavy apod.). Realizací festivalu chce Nová síť představit široké veřejnosti nejnovější projekty nového divadla v krajích ČR, oživit lokální kulturní nabídku a pokračovat ve spolupráci kulturních organizací.

Velkou inventuru v Hradci Králové pořádá o. s. Nová síť a o. s. Poco a poco animato.

V Hradci Králové se koná ve dnech 10. - 11.9.2010 v Jiráskových sadech.
V pátek se začíná ve 20:00, v sobotu v 15:00 hodin.

Bližší informace naleznete na www.velkainventura.cz/

Zdroj: http://velkainventura.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“