Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Týden knihoven 2010

V průběhu tradiční celostátní akce, která má v letošním roce motto „Knihovna pro všechny“, se mohou všichni zájemci zdarma zaregistrovat a stát se čtenáři naší knihovny. Přihlásit se je možné ve všech provozech knihovny. Zároveň je v tomto týdnu vyhlášena generální amnestie pro všechny dlužníky. Uživatelé, kteří mají vůči knihovně jakékoliv pohledávky, mohou v této době bez sankčních poplatků vrátit všechny dlužné dokumenty.

Koná se 4. - 9. října ve všechny provozech knihovny.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“