Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Svatováclavská přehlídka koní

Přehlídka koní k oslavě státního svátku, Dne české státnosti a Slavnosti sv. Václava v Hradci Králové. Ústředním mottem pro tento rok je idea "Koně v pohádce".

Koná se 28.9.2010 od 15:00 do 18:00 na Velkém náměstí v Hradci Králové.

Součástí programu jsou ukázky vysoké jezdecké školy, dobových kostýmů, tradiční jarmark a žehnání koní. Novou tradicí je ruční zvonění na unikátní zachovanou Katedrální soustavu gotických zvonů a městský zvon Augustin.

Plakát naleznete na http://www.diecezehk.cz/repository/files/_zpravy/2010/20100928_SvatovaclavskeSlavnosti_HradecKralove_plakat.jpg

Bližší informace naleznete na http://www.diecezehk.cz/.

Zdroj: Calendarium Regina
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“