Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Šumný Gočár

Jedinečná akce k roku architektury začíná již 8. 9. 2010 v Artkině Centrál v Hradci Králové projekcí filmu Šumný Gočár.
Druhý den pokračuje konferencí zaměřenou na problematiku života ve městech s připomenutím Josefa Gočára jako architekta a urbanisty a města Hradec Králové jako Salonu republiky. Je určena zejména architektům, urbanistům, stavebním inženýrům všech směrů, krajinářům, studentům příslušných oborů, pracovníkům státní a veřejné správy, Povodí, vodohospodářských organizací a široké veřejnosti. Koná se pod záštitou statutárního města Hradce Králové.

Středa 8. 9. 2010, 17:30
Artkino Central v Hradci Králové, Karla IV čp. 774
Premiéra střihového filmu Šumný Gočár z cyklu Šumných měst s autorskou besedou
Ak.arch. David Vávra, režisér a scénárista Radovan Lipus
Určeno široké veřejnosti, vstup zdarma

Čtvrtek 9. 9. 2010, 8:00 - 18:00
Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží
Symposium Gočár
Celodenní odborná akce zaměřená na život a dílo nejvýznamnějšího architekta působícího v Hradci Králové. Registrace a program na: www.symp-gocar.cz

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“