Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Slovem ke slávě

V úterý 21. září 2010 v 17.00 hod. se v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny začíná cyklus literárních přednášek, které budou mapovat životní okolnosti a tvorbu těch osobností, které tvoří tzv. odkaz předků. V první přednášce se můžete podívat nejen do Ratibořic za Boženou Němcovou.

Vstup volný.
Bližší informace najdete na http://www.svkhk.cz/soubory/akce/100921-literarni-prednaska-slovem-ke-slave-bozena-nemcova.pdf

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“