Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

SKOK do života má díky radnici nové zázemí

Obecně prospěšná společnost SKOK do života, která pomáhá lehce a středně mentálně postiženým lidem, ve čtvrtek otevřela v hradecké Brožíkově ulici nově opravený objekt.

V Brožíkově ulici jsou k dispozici dvě treninkové dílny pro výtvarnou činnost, relaxační místnost, multifunkční učebna či treninková kuchyň. Stejně tak například budou nacvičovat práci s mobilním telefonem nebo s počítačem, začnou se také učit vařit.

Jsme spokojeni, protože se nám díky finanční podpoře hradeckého magistrátu zlepšily podmínky pro pomoc postiženým,“ uvedla ředitelka společnosti Kateřina Drábková Bíbusová. „Například v multifunkční učebně budeme s postiženými opakovat čtení, psaní a počty. Vše směřujeme do oblasti obyčejného života, aby si naši klienti dokázali spočítat peníze či napsat seznam na nákup.“Zdroj: Hradecký Deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“