Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Publikace města Hradec Králové mapuje bohatou síť sociálních služeb

Město Hradec Králové má bohatou sítí kvalitních sociálních služeb, o čemž vypovídá i obsáhlá publikace vydaná v rámci edice Radnice, která se jmenuje Sociální služby v Hradci Králové, přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních situacích. Vydán byl také 3. plán sociálních a souvisejících služeb města Hradce Králové pro období 2010 – 2012.

První ze jmenovaných publikací je uceleným přehledem poskytovatelů služeb pro uvedené cílové skupiny obyvatel. „Věřím, že o ni budou mít lidé zájem. Obsahuje totiž informace, které využijí nejrůznější skupiny obyvatel. Lidé tak snadno a rychle najdou nejen kontakt na konkrétního poskytovatele služby, ale dozví se také základní informace o jeho činnosti,“ řekl náměstek primátora Martin Soukup.

Dodal, že v publikaci se lidé mohou dozvědět informace například o různých poradnách, mateřských centrech, nízkoprahových zařízeních a dalších sociálních službách.

Veřejnost si tuto brožuru může zdarma vyzvednout například v budově magistrátu - v sekretariátu odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Bude rovněž v informačních centrech, v pobočkách městské knihovny a v místech přátelských rodině. Je také bezplatně ke stažení na webu města.

Druhá publikace nazvaná „3. plán sociálních a souvisejících služeb města Hradce Králové pro období 2010 – 2012“ je aktuální rozvojový dokument, který obsahuje souhrnné informace a přehledy žádoucích a žádaných služeb pro jednotlivé cílové skupiny občanů města.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“