Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přehled sociálních služeb ve městě Hradec Králové pro zdravotně postižení je na internetu

Na internetových stránkách www.hradeckralove.org/urad/sluzby-pro-lidi-se-zdravotnim-postizenim najdete přehled dostupných sociálních, případně souvisejících služeb, které jsou v Hradci Králové zdravotně postiženým lidem poskytovány.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“