Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Pravidla a normativita

Katedra filosofie a společenských věd Univerzity Hradec Králové spolu s Interdisciplinárním centrem LMS (Language-Mind-Society) pořádá ve dnech 23. – 25. září 2010 první ročník Hradeckých filosofických dní na téma „Pravidla a normativita“.

Přednášky se konají v posluchárně B14 v budově č. 2 FF UHK.
Další podrobnosti i detailní program přednášek naleznete na webových stránkách: http://lms.ff.uhk.cz/hfd

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“