Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Novoměstská a Jaroměřská setkání

Slavnost v rámci Dnů evropského dědictví v Novém Městě nad Metují a Jaroměři.

V Novém Městě nad Metují i v Jaroměři budou zpřístupněny i jindy veřejnosti nepřístupné památky. V Novém Městě nad Metují bude po celý den probíhat bohatý kulturní program: historický průvod městem v čele s Janem Černčickým z Kácova a jeho družinou, koncerty, výstavy, drobné zábavné akce, soutěž pro návštěvníky památek.

Koná se 18.9.2010 od 09:00 do 20:00 hodin - Husovo náměstí a památky v Novém Městě nad Metují a v Jaroměři.

Zdroj: Kudyznudy.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“