Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Novinky staré miliony let: Co je nového v dinosauří paleontologii

V sobotu 25. září od 18 hodin vás Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové zve na přednášku Mgr. Vladimíra Sochy "Novinky staré miliony let: Co je nového v dinosauří paleontologii".

Paleontologie vyšších obratlovců prodělává v posledních letech značný rozvoj a významné nové objevy jsou dnes otázkou spíše jen týdnů než měsíců či let. Díky tomuto trendu se v současnosti významně prohloubilo také pochopení jedné z nejfantastičtějších skupin obratlovců v dějinách planety - druhohorních neptačích dinosaurů. Právě rok 2010 je již ve své druhé polovině jedním z nejúspěšnějších, co se počtu a kvality nově popsaného fosilního materiálu dinosaurů týče. S těmi nejzajímavějšími objevy a jejich významem vás atraktivní formou seznámí nová přednáška Vladimíra Sochy, na níž si také budete moci zakoupit (a nechat podepsat) autorovu druhou knihu o dinosaurech.

Plakátek na akci naleznete na stránkách http://www.astrohk.cz/news/prednasky/prd100925.pdf

Zdroj: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“