Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mezinárodní konference QMath11 na UHK

Na Univerzitě Hradec Králové se v prostorách Objektu společné výuky ve dnech 6.-10. září 2010 koná významná mezinárodní konference QMath11, kterou pořádá Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku ve spolupráci s nově vzniklou Přírodovědeckou fakultou UHK. Podrobnější informace o konferenci najdete v tiskové zprávě (http://www.uhk.cz/fim/?inf=13690) či na stránkách konference (http://qmath11.uhk.cz/).

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“