Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Království gepardů

Vyprávění Romana Nešetřila nejen o práci na gepardí farmě De Wildt v Jižní
Africe, návštěvě rezervace Shingwedzi a setkání se vzácným gepardem
královským. Vstupné 20 Kč.

Koná se ve středu 29. září v 18.00 hod., Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, konferenční sál v 5. podlaží.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“