Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Komunitní intervenční psychosociální tým ADRA

Komunitní intervenční psychosociální tým ADRA je tým, který:
- je budovaný v rámci občanského sdružení ADRA, spolupracuje s ostatními KIP týmy ADRA, Psychosociálním intervenčním týmem ČR s psychology hasičů a je otevřen pro všechny zájemce o pomoc,
- je tvořen občany a odborníky různých profesí (lidé s empatií, sociální pracovníci, duchovní, psychologové, novináři aj.)
- spolupracuje s místními lidmi a s představiteli státní správy a samosprávy, se členy církví, s pracovníky neziskových organizací a zaměstnanci integrovaného záchranného systému a s mnohými dalšími,
- zdůrazňuje úctu k etnické, náboženské, majetkové atp. rozmanitosti lidí a obcí,
- je založen na principu dobrovolnosti.

ADRA Hradec Králové pořádá výcvik sestávající ze čtyř víkendových setkání, během kterých se aktivní formou seznámíte se základy této problematiky.

Termíny a témata jednotlivých setkání:
1. setkání 11.9. – 12.9.2010 Téma: Já a mimořádná událost
2. setkání 23.10. – 24.10.2010 Téma: Komunikace a mimořádná událost
3. setkání 27.11. – 28.11.2010 Téma: Komunita a mimořádná událost
4. setkání 11.12. – 12.12.2010 Téma: Tým a mimořádná událost

Bližší informace a přihlašování naleznete na stránce http://www.hradeckralove.org/file/2303_1_1/

Zdroj: ADRA
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“