Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jiřinkové slavnosti

Tradiční výstava jiřin v maloskalickém muzejním areálu s bohatým kulturním programem. Divadlo, výtvarné dílny, folklórní představení a samozřejmě populární soutěž o nejkrásnější jiřinku výstavy.

Koná se 10.9.2010 - 12.9.2010 od 9:00 do 17:00 v České Skalici

Zdroj: www.kudyznudy.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“