Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Gobelíny - tapiserie, síťování, drhání, paličkování

Kurz těchto výtvarných technik se koná ve dnech 24.9.2010 - 28.9.2010, Dům pod Jasanem, Voletiny u Trutnova.

24. září: Kolíkový stávek – základy tkaní koberečků

25. září: Osnova v rámu, gobelíny – řetízky, smyčky, uzly, vzory. Kombinace materiálů a barev, nauka o barvách a materiálech. Výroba tapiserie

26. září: Základy drhání – macramé, síťování – síťovaný a drhaný výrobek

27. září: Tapiserie: Kombinace macramé, síťování, tkaní.

28. září: Paličkování – základy.

Cena: 4000,-/ 5 dnů/ 40hod. ( jednodenní kurz 1000,-) občerstvení v ceně.

Bližší informace naleznete na www.dumpodjasanem.cz

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“