Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Fotografická soutěž Rok v lese

Probíhá druhé kolo fotografické soutěže pro veřejnost, kterou vyhlásily Lesy České republiky, s. p.
Soutěž je vypsána jako čtyřkolová s uzávěrkami podle jednotlivých ročních období. Snímky by měly, pokud možno, tato období respektovat.

Soutěží se ve třech kategoriích:
1. Zvířata v lese
2. Les a turistika
3. Náladová fotografie (charakterizující les v daném ročním období)
Věkové ani jiné kategorie vyhlášeny nejsou.

Bižší informace a pravidla soutěže naleznete na stránkách http://www.lesycr.cz/cs/turiste-a-pratele-prirody/akce-pro-verejnost/fotograficka-soutez.ep/

Zdroj: Lesy České republiky, s. p.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“