Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dny otevřených dveří - Střední škola aplikované kybernetiky

Dny otevřených dveří na Střední škole aplikované kybernetiky s.r.o. v Hradci Králové se konaji v pátek 22.10.2010, 10.12.2010 a 11.2.2011 v prostorách školy od 13:00 do 16:00 a v sobotu 20.11.2010 a 22.1.2011 od 9:00 do 13:00.

Zdroj: ssakhk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“