Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dny otevřených dveří - Střední průmyslová škola

Střední průmyslová škola, Hradecká 647/1a.

Ve školním roce 2010/2011 proběhnou dny otevřených dveří v těchto termínech:
Sobota 13.11.2010 14 - 18 hod
Pátek 10.12.2010 9 - 14 hod
Sobota 14.01.2011 9 - 14 hod

Zájemci o studium si mohou prohlédnout odborné učebny, seznámit se s výukovými plány jednotlivých studijních oborů, získat informace o přijímacím řízení.

Další zájemci o studium si mohou domluvit individuelně prohlídku školy mimo dny otevřených dveří na tel. čísle 495 070 711.

Zdroj: www.spshk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“