Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Chudoba – záležitost nás všech

Katedra kulturních a náboženských studií UHK ve spolupráci s Oblastní charitou Hradec Králové pořádají konferenci v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení "Chudoba – záležitost nás všech", která se koná v prostorách UHK (Objekt společné výuky, Hradecká 1227) ve dnech 20. a 21. října 2010. Přihlášku na konferenci je nutno zalsat do 27. 9. 2010.

Bližší informace o konferenci naleznete na http://www.uhk.cz/dokumenty/public/7/konference_chudoba-pozvanka.pdf

Přihlášku naleznete na http://www.uhk.cz/app/zobraz.php?inf=13724

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“