Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Cestami pošťáka Kolbaby

18.9.2010, Úpice, náměstí

Pěší trasy: 3-22km vedoucí po cestách kudy chodil pošťák Kolbaba z Pošťácké pohádky Karla Čapka

Trasy pro cyklisty: 15-50 km vedou do vzdálenějších koutů našeho regionu

kontakt: mirvorechovsky@volny.cz

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“