Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Sobotecký jarmark a festival řemesel 2010

Koná se v sobotu 21. 8.2010 na náměstí a v městském parku v Sobotce.

Program naleznete na stránkách http://www.sobotecky-jarmark.cz/

Každý návštěvník Soboteckého jarmarku, který se prokáže
platnou vstupenkou a identifikačním náramkem, bude mít v sobotu 21.8. 2010 poloviční vstupné na Horolezeckou stěnu Sobotka.

Zdroj: www.sobotecky-jarmark.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“