Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Poslední domácí koncert kapely Skapollo na delší dobu

V pátek 3. září 2010 od 17:00 se uskuteční na rybníku Kačák ve Vrchlabí poslední domací koncert kapely Skapollo na delší dobu.

Těšit se můžete i na další zajímavé hosty jako:
Stillbust (UK), Everything we left behind (UK), Gangnails, JET8.

Zdroj: Okolohradce
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“