Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Noční prohlídka

V úterý 24.8.2010 od 21:00 hodin se koná komentovaná prohlídka expozic Regionálního muzea a galerie v Jičíně s prohlídkou renesančních sklepů.

Pořádá Regionální muzeum a galerie v Jičíně - muzeum hry (Valdštejnovo náměstí 1, Jičín).
Bližší informace na www.muzeumhry.cz.

Zdroj: www.muzeumhry.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“