Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nevyměníš - nepojedeš

Řidičským průkazům vydaným v letech 1994 až 2000 končí platnost 31. prosince 2010.

Od 1. 1. 2011 budou uvedené řidičské průkazy neplatné a neopravňující k řízení motorových vozidel. Řidiči, kterých se výměna týká, Policie ČR vyzývá, aby neotáleli a o nový průkaz požádali již nyní. K výměně je zapotřebí platný průkaz totožnosti, fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Povinná výměna je bezplatná a nový průkaz dostanete do 20 dnů od podání žádosti. Poplatek zaplatí zájemce pouze v případě, že bude chtít mít nový průkaz do pěti dnů.

V Hradci Králové provádí výměnu Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, Československé armády 408, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B. (http://www.hradeckralove.org/urad/odbor-dopravy).
Přijít je možné bez předchozí rezervace termínu, odbavení je pak závislé na počtu čekajících klientů nebo si je možné rezervovat termín a čas odbavení přes internet. (http://www.hradeckralove.org/urad/ridicsky-prukaz)

Nevyměněných dokladů jsou v bývalém okrese Hradci Králové stále tisíce, úředníci na dopravních odborech očekávají koncem roku fronty.

Více na stránkách http://www.vymentesiridicak.cz

Zdroj: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“