Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds: IESOL a ISESOL

City & Guilds (která je součástí instituce City and Guilds of London Institute) patří mezi jednu z nejvýznamnějších britských institucí zabývajících se odborným vzděláváním. V britském vzdělávacím systému hraje zásadní roli, neboť organizuje přes 50 % britských národních vzdělávacích programů (NVQs). Každým rokem společnost vydá více než jeden milión certifikátů, které zasahují do většiny profesních oblastí. Svoji činnost vyvíjí prostřednictvím asi 9,000 akreditovaných center a je přítomna ve více než 100 zemích světa.

Skupina jazykových zkoušek City & Guilds zahrnuje kromě obecné angličtiny (International IESOL, International Spoken ESOL), i testování obchodní angličtiny (English for Business Communication, Spoken Test for Business, Business for Office Skills). Součástí jazykových kvalifikací jsou i zkoušky pro učitele angličtiny ACE a SET for Teachers (Access Certificate in English, Spoken English Test for Teachers).

Zkoušky z anglického jazyka IESOL a ISESOL byly vytvořeny v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky a plní kritéria na jazykové vzdělávání stanovená Ministerstvem vzdělávání Velké Británie. V Česká republice jsou akreditované MŠMT jako certifikáty dokládající znalost anglického jazyka zaměstnanců státní správy ČR.

Kromě zaměstnanců státní správy jsou určené studentům, kteří se chtějí ucházet o studium na českých i zahraničních vysokých školách,vysokoškolským studentům i studentům vyšších ročníků základních škol. Dále jsou vhodné pro každého, kdo chce či potřebuje prokázat znalost anglického jazyka a zajistit si tak přístup k lepším pracovním příležitostem jak u českých, tak i u mezinárodních společností. Jejich platnost je celoživotní.
 
Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové umožňuje studentům i veřejnosti tyto zkoušky složit.
datum konání zkoušek na UHK   datum podání přihlášky
3.11.2010            do 18.10.2010
6.11.2010            do 18.10.2010
8.12.2010            do 22.11.2010
11.12.2010           do 22.11.2010
9.3.2011            do 21.2.2011
12.3.2011            do 21.2.2011
4.5.2011            do 18.4.2011
14.5.2011            do 18.4.2011
Bližší informace naleznete na http://www.uhk.cz/fim/1334/892
Elektronickou přihlášku naleznete na http://www.uhk.cz/fim/1334/939

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“