Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Maloskalické posvícení

Koná se 21.8.2010 - 23.8.2010 na Hurdálkově náměstí v České Skalici.

Houpačky a kolotoče, večer taneční zábavy (NANOVOR, UHASTE ESTER, DYNAMIC)...
Zdroj: Město Česká Skalice
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“