Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Hurá, hurá, v Hradci začíná škola

3. ročník charitativní akce pro děti a jejich dospělejší kamarády pod záštitou náměstka primátora, pana Ing. Martina Soukupa. Spousta zábavy, muziky, soutěží a dárků potěší první školní odpoledne každého, kdo přijde.


Účinkují: Jan Bendig a Monika Bagárová , T-bass, kejklíř Vítek a další.
 
Koná se 1.9.2010 od 14:00 na Baťkově náměstí  v Hradci Králové.
 
Zdroj: Okolohradce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“