Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Ekonomie dobra a zla ve Studiu Divadla Drak

Ekonomická superstar Tomáš Sedláček přiveze do Hradce Králové svou knihu Ekonomie dobra a zla, jejíž loňské vydání přivedlo k jindy odbornému tématu i tisíce laických čtenářů. Vstupenky objednávejte na info@draktheatre.cz Scénické čtení z knihy v cyklu Listování proběhne za účasti samotného autora v neděli 19. září od 19 hodin ve Studiu Divadla Drak, připravena je také beseda s autorem.

Kniha Tomáše Sedláčka, člena Národní ekonomické rady vlády (NERV) a jednoho z největších světových ekonomických talentů, vyvolala po svém vydání bouřlivé ohlasy – stala se doslova bestsellerem. Čtenáře si dokázala získat pohledem na ekonomická témata z perspektivy historie či náboženství a její interpretací v souvislostech dalších společenských témat. Kniha se stala nejprodávanějším titulem loňského roku.

Zdroj: Akce.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“