Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Čekání na Václava

VII. ročník festivalu malých velkých divadel v Hradci Králové "Čekání na Václava".

Koná se 28.9.2010 - 28.10.2010.

Festival je především šancí pro tzv. velká malá divadla ze všech koutů České republiky. Ve třiceti festivalových dnech čeká diváky na padesát představení, z toho bude téměř polovina patřit hostujícím souborům. Mezi hlavní doprovodné akce patří koncert písničkáře Karla Plíhala a dvě výstavy v Galerii U Klicperů.

Vstupenky na festival jsou v prodeji od 30. srpna.

Program festivalu naleznete na:
září - http://www.klicperovodivadlo.cz/program1.htm
říjen - http://www.klicperovodivadlo.cz/program2.htm

Pořadatelem je Klicperovo divadlo o.p.s., bližší informace naleznete na stránkách http://www.klicperovodivadlo.cz.

Zdroj: Klicperovo divadlo
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“